MILJØ

Eloksal AS er underlagt restriksjoner av avfallsforskriften §9, som blant annet pålegger oss å ha full kontroll på eget renseanlegg og utslipp til ytre miljø. Vi sender derfor hver måned inn vannprøver for analyse, for å kunne dokumentere at vi tilfredsstiller alle krav stilt til oss. Ett godt samarbeid med kommunalt renseanlegg, kommune og statsforvalteren er derfor viktige faktorer for oss. Vi renser alt vårt avfall fra prosessbadene i egne renseanlegg tilpasset produksjonen. Høsten 2017 ble det installert en ny pumpe for å effektivisere og bedre stabiliteten til renseanlegget Eloksert aluminium inneholder ikke PFAS og er også RoHs og Reach godkjent.